ConocoPhillips Norge
 
45 år med Ekofisk-produksjon
I 2016 er det 45 år siden oljeproduksjonen startet på Ekofisk - og Norge dermed ble et oljeproduserende land. Siden starten er det produsert verdier for over 2100 milliarder kroner fra feltene i Ekofisk-området.

tiff_s08 NED.jpg
Kontinuerlig utvikling 
Ekofisk-området er bygget ut i mange faser. Siden 1970-årene har det funnet sted en omfattende og kontinuerlig teknologiutvikling, industriutvikling og verdiskaping. Ekofisk-senteret spiller også en viktig rolle som knutepunkt for prosessering og transport av olje og våtgass for mange andre produserende felt i området. Ekofisk har også bidratt til oppbyggingen av en betydelig norsk leverandørindustri.

 
Det er mange store begivenheter å se tilbake på gjennom 45 år. Oppjekkingen av Ekofisk-senteret i 1987 var en stor bragd. Samme året startet vanninnsprøyting. Den har bidratt til å få stadig mer produksjon ut av kalkreservoarene. Ekofisk II-utbyggingen på 90-tallet var også viktig for å forlenge levetiden.
Ny infrastruktur
De senere årene er det gjort store investeringer i ny infrastruktur på feltene Ekofisk og Eldfisk. Dette sammen med et omfattende boreprogram, med mange nye brønner, bidrar til å opprettholde produksjonen i Ekofisk-området i mange år framover. 


600x370_Artikkelbilde_Bredt_2016_07_05_Ekofisk luftfoto.jpg
Ekofisk-senteret i 2016