ConocoPhillips Norge

Partneropererte felt

/PublishingImages/SMID_028_Fields_Operated_by_Others_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør kan Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim nevnes.

ConocoPhillips er også partner i gassfeltet Aasta Hansteen som er under utvikling. Planlagt oppstart er ved årsskiftet 2018/2019.

Alvheim

Alvheim-feltet ligger i Nordsjøen, cirka 224 kilometer vest for Haugesund, og kom i produksjon i 2008.

Feltet er bygd ut med et produksjonsskip, Alvheim FPSO, som samler produksjon fra havbunnsbrønner. Havdybden er 120-130 meter.

Gassen blir transportert til St. Fergus i Storbritannia gjennom rørsystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE), mens oljen eksporteres via skytteltankere.

Aker BP er operatør for Alvheim. ConocoPhillips' eierandel er 20 prosent.

Les mer