ConocoPhillips Norge

Partneropererte felt

/PublishingImages/SMID_028_Fields_Operated_by_Others_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør kan Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim nevnes.

ConocoPhillips er også partner i gassfeltet Aasta Hansteen som er under utvikling. Planlagt oppstart er ved årsskiftet 2018/2019.

Heidrun

Heidrun-feltet ligger på Haltenbanken utenfor Midt-Norge. Oljen fra feltet blir overført til tankskip og i hovedsak skipet til Statoils terminal på Mongstad i Hordaland. Gass fra Heidrun transporteres i egen rørledning til Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og i Åsgård Transport til Kårstø nord for Stavanger.

Produksjon av olje og gass fra Heidrun-feltet startet i 1995. Statoil har vært operatør og hatt driftsansvar for feltet siden da.

Feltet ble imidlertid funnet av Conoco i 1985, og Conoco hadde operatøransvaret under feltutbyggingen. Feltet ble bygd ut med en strekkstagplattform i betong på 350 meters havdyp.

ConocoPhillips' eierandel i Heidrun er 24,08 prosent.

Les mer