ConocoPhillips Norge

Partneropererte felt

/PublishingImages/SMID_028_Fields_Operated_by_Others_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør kan Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim nevnes.

ConocoPhillips er også partner i gassfeltet Aasta Hansteen som er under utvikling. Planlagt oppstart er ved årsskiftet 2018/2019.

Grane

Grane ligger cirka 185 kilometer vest for Haugesund. Havdypet i området er 127 meter. Statoil er operatør for Grane. ConocoPhillips har 6,17 prosents andel i feltet, som er det første feltet på sokkelen som produserer tung råolje.

Les mer