ConocoPhillips Norge

Partneropererte felt

/PublishingImages/SMID_028_Fields_Operated_by_Others_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør kan Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim nevnes.

ConocoPhillips er også partner i gassfeltet Aasta Hansteen som er under utvikling. Planlagt oppstart er ved årsskiftet 2018/2019.

Huldra

Huldra er et gass- og kondensatfelt nord for Osebergfeltet. Produksjonen ble stengt ned i 
september 2014. 

Huldra produserte fra en ubemannet brønnhodeplattform. Gassen ble eksportert til Heimdal-feltet og kondensatet  til Veslefrikk-feltet.

Huldra var i produksjon fra 2001 til 2014. Statoil er operatør. ConocoPhillips' eierandel er på 23,34 prosent.

Les mer