ConocoPhillips Norge

Partneropererte felt

/PublishingImages/SMID_028_Fields_Operated_by_Others_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør kan Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim nevnes.

ConocoPhillips er også partner i gassfeltet Aasta Hansteen som er under utvikling. Planlagt oppstart er ved årsskiftet 2018/2019.

Oseberg og satelittene

Oseberg ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og er et oljefelt med overliggende gasskappe. Havdybden er cirka 100 meter.

Feltet ble funnet i 1979 og ble bygget ut i flere faser. Første oljeproduksjon fra feltet startet i 1988, mens gasseksporten fra Oseberg kom i gang i 2000.

ConocoPhillips har 2,4 prosent andel i alle Oseberg-lisensene. ConocoPhillips har også eierskap i Oseberg Transportsystem, som transporterer olje fra Oseberg-området til Sture-terminalen i Hordaland. Fra terminalen blir råoljen utskipet over havn.

Les mer