ConocoPhillips Norge

Partneropererte felt

/PublishingImages/SMID_028_Fields_Operated_by_Others_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør kan Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og  Alvheim.

ConocoPhillips er også partner i gassfeltet Aasta Hansteen som er under utvikling. Planlagt oppstart er ved årsskiftet 2018/2019.

Troll

Troll-feltet ligger i nordre del av Nordsjøen, cirka 65 kilometer utenfor kysten av Kollsnes i Hordaland. Statoil er operatør for feltet, og ConocoPhillips har en eierandel på 1,62 prosent i Troll Unit.

Troll er det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen. Gassen fra feltet blir behandlet ved prosessanleggene på Kollsnes. Troll er også ett av de største oljefeltene på norsk sokkel.

Les mer