ConocoPhillips Norge

Partneropererte felt

/PublishingImages/SMID_028_Fields_Operated_by_Others_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har eierandeler i partneropererte felt som er i produksjon og som står for en betydelig del av selskapets portefølje på norsk sokkel. Blant viktige felt hvor selskapet ikke selv er operatør kan Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll og Alvheim nevnes.

ConocoPhillips er også partner i gassfeltet Aasta Hansteen som er under utvikling. Planlagt oppstart er ved årsskiftet 2018/2019..

Visund

Visund-feltet ligger i Tampen-området, og det kom i produksjon i 1999.

ConocoPhillips’ andel i Visund er 9,1 prosent. Statoil er operatør for feltet, som er bygd ut med en flytende produksjonsinnretning.

Oljen transporteres i rørledning til Gullfaks for lagring og transport. I 2005 startet produksjon av gass som blir eksportert fra Visund til kontinentet. 

Les mer