ConocoPhillips Norge

Embla

/PublishingImages/SMID_020_Embla_Banner-Hero.jpg

Embla er et olje- og gassfelt som ble funnet i 1988 og satt i produksjon i 1993. Reservoaret er sandstein og ligger på cirka 4000 meters dyp. Embla er det første feltet med høgt trykk og høg temperatur som er bygd ut i området.

Embla 2/7 D-plattformen ligger 24 kilometer sør for Ekofisk-senteret. Havdybden i området er 70-75 meter. Plattformen er normalt ubemannet og blir vedlikeholdt ved behov. Til daglig fjernstyres den fra et kontrollrom på Eldfisk-senteret, mens den styres lokalt på plattformen dersom personell er om bord for vedlikehold og inspeksjon.

Oljen og gassen transporteres i en 5,2 kilometer lang rørledning til Eldfisk 2/7 S, der den blir prosessert før transport til Ekofisk 2/4 J på Ekofisk-senteret for videreeksport derfra.

Embla er ett av tre produserende felter i Ekofisk-området. Feltet ligger i blokk 2/7 i utvinningstillatelse 018. ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 35,11 prosent.

For pressefoto klikk her.