ConocoPhillips Norge

Olje- og gassterminalen

/PublishingImages/SMID_025_Teesside_Hero-Banner.jpg

Oljen og gassen som produseres fra feltene i Ekofisk-området føres i land til terminalene i henholdsvis Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.

En 443 kilometer lang rørledning fører gassen til Emden i Tyskland, og en 354 kilometer lang oljerørledning fører olje og våtgass til Teesside på østkysten av Storbritannia.

  

Teesside-terminalen

ConocoPhillips er operatør for og driver Teesside-terminalen. Terminalen begynte å ta i mot olje så tidlig som i 1975, mens hovedprosessanlegget sto ferdig i 1979. Anlegget kan ta i mot, behandle, lagre og skipe ut én million fat råolje per dag. Terminalen fraksjonerer også våtgass i etan, propan og butan. Virksomheten omfatter både prosess- og tanklasteanlegg, som ligger på et 124 mål stort område i Seal Sands, ved munningen av elven Tees.

Råolje og våtgass fra ConocoPhillips’ J-blokk og Ekofisk-området leveres til Teesside, som også tar i mot leveranser fra tredjeparter i andre deler av Nordsjøen.

Anlegget består av stabiliseringsanlegg, våtgassanlegg, hjelpesystemer, lagringstanker for råolje og våtgass og en utskipingshavn. Olje og våtgass fra Norpipe-rørledningen skilles for å redusere damptrykket i råoljen i stabiliseringsprosessen. Deretter lagres den, klar for utskiping, på tankanlegget, som består av ti lagringstanker. Tankene tar 750.000 fat hver. Våtgassen blir separert i metan, etan, propan, normalbutan og isobutan i våtgassanlegget. Metanen brukes som drivstoff for anlegget, mens de andre produktene kjøles ned til væskeform og lagres i store, isolerte kjøletanker før utskiping. 

En av grunnene til at Teesside ble valgt som ilandføringssted for Ekofisk, var at stedet er godt egnet for et anlegg med dypvannskai. Terminalen har fire kaier for råolje og våtgassprodukter og tre for våtgassprodukter. Råoljekaiene kan ta imot skip opp til 150.000 tonn dødvekt, mens våtgasstankerne kan være opptil 60.000 kubikkmeter. 

 

Omlegging i gassdistribusjonen

Fram til omleggingen av gassdistribusjonssystemet som trådte i kraft 1. januar 2003, var det Norpipe a.s som eide gassrørledningen fra Ekofisk til Emden i Tyskland , og Norsea Gas A/S som eide mottaksanlegget i Emden. ConocoPhillips var før omleggingen operatør for gassrørledningen og terminalen i Emden. Nå er operatøransvaret både for rørledning og terminal overført til det statlig eide Gassco.  En ny mottksterminal ble innviet i mai 2016.