ConocoPhillips Norge

Tor

/PublishingImages/SMID_021_Tor_Banner-Hero.jpg

Tor er et olje- og gassfelt som ligger 13 kilometer nordøst for Ekofisk-senteret på 70 meters havdybde. Feltet ble funnet i 1970 og kom i produksjon i 1978. Produksjonen ble stengt 1. januar 2016 etter 37 1/2 års drift.

Tor 2/4 E er en kombinert bolig- produksjons- og prosessplattform som ble installert i 1975. Boligmodulen ble skiftet ut i 1982 og har 92 senger.

Feltet er hovedsakelig i blokk 2/4 i utvinningstillatelse 018, men en mindre del strekker seg over i blokk 2/5 i utvinningstillatelse 006. Reservoaret ligger på cirka 3200 meters dybde. ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 30,66 prosent.

For pressefoto klikk her.