ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass, og produksjonen startet i 1971.

Ekofisk 2/4 VA

Ekofisk 2/4 VA er en havbunnsenhet for vanninnsprøyting, og den blir fjernstyrt fra et kontrollrom i et av selskapets driftssentre ved hovedkontoret i Tananger.

Innsprøytingsvannet kommer fra Ekofisk 2/4 K og fraktes 4,1 kilometer i rørledning før det sprøytes inn under høyt trykk ved brønnhodet, vel 70 meter under havoverflaten.

Innsprøytingskapasiteten er 120.000 fat vann per døgn, fordelt på åtte innsprøytingsbrønner.

Ekofisk 2/4 VA ble satt i drift i 2010.

For pressefoto klikk her