ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass.

Produksjonen startet i 1971. Utbyggingsprosjektet Ekofisk Sør bidrar til å forlenge feltets levetid fram mot 2050.​

Ekofisk 2/4 K-B

2,3 kilometer nord for Ekofisk-senteret ligger Ekofisk 2/4 K-B. Disse to plattformene har felles bemanning og er forbundet med gangbro. Driften på de to plattformene styres fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 K.

Ekofisk 2/4 B

Ekofisk 2/4 B er en produksjonsplattform for olje og gass med plass til 24 brønner. Oljen og gassen fra 2/4 B transporteres i rørledninger til Ekofisk-senteret. De som har sin daglige arbeidsplass på denne plattformen bor på Ekofisk 2/4 K.


Ekofisk 2/4 K

Ekofisk 2/4 K er en vanninnsprøytings- og boligplattform med plass til 30 brønner. Boligmodulen har 182 sengeplasser fordelt på fem etasjer, og både de som arbeider på denne plattformen og på Ekofisk 2/4 B, bor her.

Vanninnsprøytingen på Ekofisk startet fra Ekofisk 2/4 K i 1987. Fra 1990 har Ekofisk 2/4 K forsynt også andre plattformer med innsprøytingsvann. Fra 2010, da havbunnsenheten Ekofisk 2/4 VA kom i drift, har vanninnsprøytingen i Ekofisk-feltet foregått fra enten 2/4 K eller fra denne nye enheten.

Den daglige innsprøytingsraten i reservoaret på Ekofisk, er cirka 450.000 fat vann. En del av dette innsprøytingsvannet blir produsert på Eldfisk 2/7 E og sendt i en 24 kilometer lang rørledning til Ekofisk 2/4 K for innsprøyting derfra.

Samlet innsprøytingsrate på Ekofisk og Eldfisk er cirka 500.000 fat vann per døgn.

Vanninnsprøyting blir brukt for å øke utvinningen av olje og gass. Vannets funksjon er å holde reservoartrykket ved like etter hvert som oljen og gassen blir tatt ut av reservoaret. Vanninnsprøyting er den viktigste enkeltfaktoren til at produksjonen på Ekofisk-feltet har kunnet holde seg på et høyt nivå.

For pressefoto klikk her.