ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass.

Produksjonen startet i 1971. Utbyggingsprosjektet Ekofisk Sør bidrar til å forlenge feltets levetid fram mot 2050.​

Ekofisk 2/4 VB

Ekofisk 2/4 VB Ekofisk er en havbunnsenhet med åtte brønner for vanninnsprøytning - lokalisert tre kilometer sør for Ekofisk-senteret. Vanninnsprøytningen skjer ved hjelp av en fem kilometer lang rørledning fra Eldfisk-senteret til Ekofisk 2/4 VB. Enheten er koblet til den tilsvarende havbunnsenheten Ekofisk 2/4 VA med hydraulisk og fiberoptisk kabel - og kan fjernstyres fra land.

Havbunnsenheten ble installert i 2012 og tatt i bruk i 2013.

For pressefoto klikk her.