ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass.

Produksjonen startet i 1971. Utbyggingsprosjektet Ekofisk Sør bidrar til å forlenge feltets levetid fram mot 2050. Les mer i denne brosjyren.

Ekofisk 2/4 Z

Ekofisk 2/4 Z er en brønnhodeplattform på Ekofisk-senteret med 36 brønnslisser hvor 35 av dem er for produksjon og én er for tilbakeføring av borekaks. Boring av brønnene utføres av en oppjekkbar borerigg plassert ved siden av 2/4 Z-plattformen.

Plattformen er designet og bygget for å kunne utføre flere samtidige operasjoner som produksjon, boring, brønnvedlikehold og brønnintervensjonsaktiviteter. Plattformen overvåkes og fjernstyres fra kontrollrommet på 2/4 J-plattformen, men den er også klargjort for å kunne overvåkes og styres fra selskapets driftssenter i Tananger. Plattformen ble installert sommeren 2013 og har broforbindelse til Ekofisk-senteret.

Plattformen ble satt i drift i oktober 2013.

For pressefoto klikk her.