ConocoPhillips Norge

Eldfisk

/PublishingImages/SMID_019_Eldfisk_Overview_Banner-Hero.jpg

Eldfisk er et oljefelt som også inneholder en del gass. Feltet ble funnet i 1970, godkjent for utbygging i 1975 og satt i produksjon i 1979.

Eldfisk er det nest største av tre produserende felter i Ekofisk-området og blant de største på norsk sokkel. Feltet ligger i blokk 2/7, cirka 16 kilometer sør for Ekofisk, ikke langt fra britisk og dansk sokkel. Havdybden i området er i underkant av 70 meter.

Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) som ligger på 2700-2900 meters dybde. Eldfisk-feltet omfattes av utvinningstillatelse 018. ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 35,11 prosent.

Eldfisk er bygd ut med totalt fem plattformer. Fire av dem er bundet sammen med gangbroer (Eldfisk-senteret), mens den femte, Eldfisk 2/7 B er lokalisert cirka seks kilometer nordvest for Eldfisk-senteret.

Eldfisk II-prosjektet vil bidra til å forlenge feltets levetid fram mot 2050. Les mer i denne brosjyren.

Eldfisk-senteret
Eldfisk-senteret består av plattformene Eldfisk 2/7 A, Eldfisk 2/7 FTP,  Eldfisk 2/7 E og Eldfisk 2/7 S.Eldfisk 2/7 A
Eldfisk 2/7 A er en brønnhodeplattform der produksjonsstrømmen blir sendt over til Eldfisk 2/7 S for videre prossesering og transport til Ekofisk 2/4 J. Det er også fasiliteter for brønnservice på Eldfisk 2/7 A-plattformen. 

Eldfisk 2/7 FTP
Eldfisk 2/7 FTP er bygd om til en brostøtteplattform. Produksjonen fra Eldfisk 2/7 A går i rørledning over Eldfisk 2/7 FTP til Eldfisk 2/7 E og videre til 2/7 S 

Eldfisk 2/7 E
Eldfisk 2/7 E er en vanninnsprøytings- plattform med broforbindelse til Eldfisk 2/7 FTP og Eldfisk 2/7 S.

Plattformen kom på plass i 1999.

Cirka halvparten av vannet fra Eldfisk 2/7 E sprøytes inn i Eldfisk-reservoaret under høyt trykk. Resten blir transportert i en 24 kilometers rørledning til vanninnsprøytings-plattformen Ekofisk 2/4 K for innsprøyting på Ekofisk.

 

Eldfisk 2/7 S
Den integrerte plattformen Eldfisk2/7 S ble installert i 2014 som en del av Eldfisk II prosjektet. Plattformen inneholder brønnhode- og prosesseringsanlegg, og en boligdel med 154 lugarer.  

Produksjonen fra installasjonene på Eldfisk-senteret og Embla samles på Eldfisk 2/7 S, før olje og gass transporteres i rørledninger til Ekofisk-senteret
.

Eldfisk 2/7 S plattformen startet produksjonen i januar 2015.
For pressefoto klikk her.