ConocoPhillips Norge

Eldfisk

/PublishingImages/SMID_019_Eldfisk_Overview_Banner-Hero.jpg

Eldfisk er et oljefelt som også inneholder en del gass. Feltet ble funnet i 1970, godkjent for utbygging i 1975 og satt i produksjon i 1979.

Eldfisk er det nest største av fire produserende felter i Ekofisk-området og blant de største på norsk sokkel. Feltet ligger i blokk 2/7, cirka 16 kilometer sør for Ekofisk, ikke langt fra britisk og dansk sokkel. Havdybden i området er i underkant av 70 meter.

Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) som ligger på 2700-2900 meters dybde. Eldfisk-feltet omfattes av utvinningstillatelse 018. ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 35,11 prosent.

Eldfisk er bygd ut med totalt fire plattformer. Tre av dem er bundet sammen med gangbroer (Eldfisk-senteret), mens den fjerde, Eldfisk 2/7 Bravo, er lokalisert cirka seks kilometer nordvest for Eldfisk-senteret.

Eldfisk II-prosjektet vil bidra til å forlenge feltets levetid fram mot 2050. Den integrerte plattformen Eldfisk 2/7S ble tatt i bruk i 2015.

Eldfisk 2/7 B

Eldfisk 2/7 B er en kombinert bore-, produksjons- og prosessplattform som også har boligkvarter med 96 sengeplasser.

Plattformen produserer olje og gass fra 19 brønner. Oljen blir separert og stabilisert, mens gassen tørkes og komprimeres før videre transport til Ekofisk 2/4 J.

For pressefoto klikk her.