ConocoPhillips Norge

Gjør mulig

/PublishingImages/SMID_176_ODC_Office-Banner-Hero.jpg

Teknologi og teknologiutvikling står sentralt - men er ikke et mål i seg selv. Teknologi, i form av avansert it-utstyr, fiberoptiske kabler og ulike programvarer m.m. er med på å muliggjøre og legge til rette for å kunne produsere olje og gass sikkert, effektiv og kostnadsoptimalt. IO bidrar til økt verdiskaping.

I 2002 åpnet boresenteret (ODC - Onshore drilling centre) ved kontoret i Tananger som det aller første i sitt slag. Det var også starten for en storstilt satsing på integrerte operasjoner og utviklingen av vår driftsmodell.

De senere årene har det kommet til et 20-talls sentre i Tananger, innen ulike felt som spenner fra produksjon, driftsoptimalisering, brønnovervåking og telekommunikasjon til HMS. Her, styres, overvåkes, planlegges og optimaliseres aktiviteter og prosesser knyttet til drift og vedlikehold samt nye prosjekter.