ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom  konsesjonsrundene fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring, flerfaseteknologi og arktisk engasjement.

I 2017 har vi cirka 50 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Pioneren

ConocoPhillips har helt siden starten vært pioneren på norsk sokkel. Det startet med funnet av Ekofisk i 1969 – og da produksjonen startet i 1971, markerte det at Norge var blitt en oljenasjon. Siden den gang har selskapet stått bak en rekke banebrytende prosjekter – ikke minst på Ekofisk-feltet, men også på de andre feltene i Ekofisk-området. Ekofisk har fra starten av vært et lokomotiv for å fremme ny teknologi.

ConocoPhillips har vært – og er – en innovativ operatør med mange tekniske industri-nyvinninger og spektakulære prosjekter. Noen eksempler:

  • Konstruksjon av Ekofisk-tanken, verdens første offshore betonginstallasjon, installert i 1973.
  • Oppjekking av seks stålplattformer på Ekofisk-senteret i 1987.
  • Oppstart av vanninnsprøyting i kalkreservoar fra Ekofisk 2/4 K i 1987. Har hatt stor betydning for produksjonsutviklingen og også bidratt til redusert innsynking av havbunnen.
  • Konstruksjon av verdens første strekkstagplattform i betong – på Heidrun-feltet. Satt i drift i 1995.
  • Innsamling av 4D-seismikk via permanente fiberoptiske kabler (LOFS - Life of Fields Seismic), tatt i bruk i 2011.

Etter over 40 års drift av feltene i Ekofisk-området, er horisonten nå framover mot 2050 – og ConocoPhillips fortsetter som pioner på norsk sokkel.