ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

 

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom konsesjonsrundene fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

 

Forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring, flerfaseteknologi og arktisk engasjement.

I 2017 har vi cirka 50 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Arktisk engasjement

En betydelig andel av ConocoPhillips' produksjon på verdensbasis skjer i områder nord for polarsirkelen, og selskapet har erfaring fra arktisk drift siden 1965. Dette innebærer at det er betydelige erfaringer som kan tas inn i forsknings- og utviklingsporteføljen i Norge.

Vårt arktiske forskningsprogram søker svar på operative problemer og miljømessige utfordringer og søker kunnskap om alt fra arktisk geologi til marine økosystemer og isbreer. Hensikten er å bringe faktakunnskap inn i diskusjonen om energiressurser i sårbare områder nord for polarsirkelen.
De fire viktigste områdene i det arktiske forskningsprogrammet er:
•             Hydrokarbonpotensialet i Barentshavet.
•             Operative aspekter i nordlige områder.
•             Klimaendringens påvirkning på biologi og isbreer.
•             Energitransport fra solen i den ytterste delen av atmosfæren.

Arctic Approach er et program med fokus er på geologiske, operasjonelle og miljømessige utfordringer i nordområdene. Programmet består av 12 prosjekter til en total kostnad på 130 millioner kroner. Programmet er et samarbeid med oljeselskapet Lundin, og Forskningsrådet er en viktig finansiell bidragsyter. 
Samarbeidspartnerne som gjennomfører forskningsprosjektene er Universitetet på Svalbard (UNIS), IRIS (International Research Institute in Stavanger), SINTEF, Marintek, Akvaplan-niva og Teknova.

Forskningen vil være med på å gi økt forståelse av livet i havet, de klimatiske forholdene og et bedre grunnlag for å forstå de geologiske strukturene i Barentshavet. Det er også et viktig element å videreutvikle kompetansen hos de involverte forskningsmiljøene.

Prosjektene ble ferdigstilt i 2016 og forskerne publiserer sine funn i vitenskapelige publikasjoner. I tillegg blir konklusjonene presentert i et populærvitenskapelig format i en bok med tittelen Arctic Approach - The Northern Area Program.