ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom 21. og 22. konsesjonsrunde fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Fire forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring og arktisk engasjement.

I 2013 har vi cirka 80 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Arktisk engasjement

En betydelig andel av ConocoPhillips' produksjon på verdensbasis skjer i områder nord for polarsirkelen, og selskapet har erfaring fra arktisk drift siden 1965. Dette innebærer at det er betydelige erfaringer som kan tas inn i forsknings- og utviklingsporteføljen i Norge. Vårt arktiske forskningsprogram søker svar på operative problemer og miljømessige utfordringer og søker kunnskap om alt fra arktisk geologi til marine økosystemer og isbreer. Hensikten er å bringe faktakunnskap inn i diskusjonen om energiressurser i sårbare områder nord for polarsirkelen.

De fire viktigste områdene i det arktiske forskningsprogrammet er:

  • Hydrokarbonpotensialet i Barentshavet.
  • Operative aspekter i nordlige områder.
  • Klimaendringens påvirkning på biologi og isbreer.
  • Energitransport fra solen i den ytterste delen av atmosfæren.

Brosjyren Arctic approach gir en oversikt over en rekke av prosjektene som inngår i ConocoPhillips' arktiske program. Lundin er likeverdig deltaker i programmet, som innledningsvis ble startet av ConocoPhillips. De eksterne samarbeidspartnerne som gjennomfører forskningsprosjektene er Universitetet på Svalbard (UNIS), IRIS (International Research Institute in Stavanger), SINTEF, Marintek, Akvaplan-niva og Teknova.

Når resultatene foreligger, vil forskerne publisere sine funn i vitenskapelige publikasjoner. Kunnskapen vil dermed bli tilgjengelig for alle. ConocoPhillips oppmuntrer forskningsmiljøene til å samarbeide med andre forskere og forskningsinstitusjoner for å drive opp kunnskapsnivået om Arktis.

ConocoPhillips' arktiske engasjement består av olje- og gassfelter i Alaska og Nord-Canada. I tillegg har vi letevirksomhet rundt Grønland, i Barentshavet og i Chukchi-havet mellom Alaska og Russland. Felles for disse områdene er at de inneholder eller forventes å inneholde store olje- og gassressurser.