ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom 21. og 22. konsesjonsrunde fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Fire forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring og arktisk engasjement.

I 2013 har vi cirka 80 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Integrerte operasjoner

Integrerte operasjoner (IO) er betegnelsen på driftsmodellen til ConocoPhillips i Norge. Det dreier seg om hvordan gjøre samhandlingen mellom medarbeiderne best mulig – på tvers av fysisk avstand og ulike selskaper og profesjoner – for å nå felles mål.

ConocoPhillips har siden 2002 arbeidet kontinuerlig med å utvikle nye måter å samhandle på, og har i dag et 20-talls sentre. Forskningen innen dette området dreier seg i første rekke om hvordan sentrene kan utnyttes bedre, økt automatisering og hvordan en kan utvikle bedre beslutningsprosesser.

Les mer