ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom konsesjonsrundene fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring, flerfaseteknologi og arktisk engasjement.

I 2017 har vi cirka 50 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Mer kostnadseffektiv boring

Et av prosjektene når det gjelder bore-effektivitet, er 'Continuous Motion Rig’. Målet er å utvikle en fullautomatisert borerigg som kan operere i en kontinuerlig bevegelse, slik at variasjonene i brønntrykket blir eliminert når en går inn og ut av borehullet med borestrengen. Den nye riggen er forventet å gjøre brønnoperasjoner både raskere og sikrere enn eksisterende manuelle eller halvt-automatiserte rigger.

En prototypen vil bli bygget og testet i Stavanger. ConocoPhillips har deltatt i prosjektet sammen med andre operatører og West Drilling Group. Norges Forskningsråd har støttet prosjektet. Fram til sommeren 2017 er det planen å bore en 1000 meter lang brønn som en verifikasjon av teknologien.