ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom 21. og 22. konsesjonsrunde fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Fire forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring og arktisk engasjement.

I 2013 har vi cirka 80 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Mer kostnadseffektiv boring

Et av prosjektene som kan nevnes når det gjelder bore-effektivitet, er 'Continuous Motion Rig. Målet er å utvikle fullautomatisert borerigg som kan operere i en kontinuerlig bevegelse, slik at variasjonene i brønntrykket blir eliminert når en går inn og ut av borehullet med borestrengen. Prototypen vil bli bygget og testet i Stavanger. ConocoPhillips, Shell og Statoil deltar i prosjektet sammen med West Drilling Group. Også Norges Forskningsråd har støttet prosjektet.