ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom 21. og 22. konsesjonsrunde fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Fire forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring og arktisk engasjement.

I 2013 har vi cirka 80 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Flerfaseteknologi

ConocoPhillips har vært aktiv deltaker i utviklingen av OLGA, som siden tidlig 1980-tall har vært det dominerende globale flerfaseverktøyet for å forstå strømming av væske og gass i lange rørledninger. Sammen med Total og Sintef har vi nå utviklet et nytt verktøy, LEDA, som er fundamentert på dagens teknologi. Dette simuleringsverktøyet er kommersialisert og gjort tilgjengelig på global basis i et samarbeid med Kongsberg-gruppen.

Leda