ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

/PublishingImages/SMID_501_Pipelines_Stavanger_Banner-Hero.jpg

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom konsesjonsrundene fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring, flerfaseteknologi og arktisk engasjement.

I 2017 har vi cirka 50 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.​

Flerfaseteknologi

ConocoPhillips har vært aktiv deltaker i utviklingen av OLGA, som siden tidlig 1980-tall har vært det dominerende globale flerfaseverktøyet for å forstå strømming av væske og gass i lange rørledninger.

Gjennom et samarbeid mellom Total, Sintef og ConocoPhillips er det utviklet et nytt beregningsverktøy for flerfasestrømning i rørledninger. Verktøyet heter Leda og er kommersialisert gjennom et nytt selskap som heter Ledaflow Technologies DA.

Kongsberg Gruppen har kjøpt seg inn i selskapet og er ansvarlig for markedsføring og salg i et globalt marked.

Leda vil sikre konkurranse slik at begge produktene videreutvikles for å møte stadig mer utfordrende oppgaver. Dette inkluderer undervannsinstallasjoner med lange avstander til prosessering, utbygginger på dypt vann og utbygginger i arktiske områder.

Leda