ConocoPhillips Norge

Samfunnsansvar

Virksomheten til ConocoPhillips er basert på selskapets verdier. Sikkerhet med vern av helse, miljø og materielle og økonomiske verdier er alltid det viktigste, og selskapet har en null-filosofi for skader og kritiske hendelser.

Andre viktige verdier er å ta vare på og utvikle menneskene og den kompetansen som er i organisasjonen, å vise integritet og ansvarlighet i selskapets og den enkeltes framferd, oppmuntre til innovasjon og ha en lagånd der alle jobber sammen mot felles mål.

ConocoPhillips er opptatt av å opptre etisk forsvarlig i alle sammenhenger, av å være en verdifull bidragsyter i nærmiljøet og ta samfunnsmessig ansvar, og oppmuntre til mangfold når det gjelder kjønn, alder, etnisk tilhørighet, bakgrunn og meninger. ​​