ConocoPhillips Norge

Helse, miljø og sikkerhet

/PublishingImages/SMID_054_Health_Safety_Environment_Hero-Banner.jpg

ConocoPhillips har som mål å ha en selskapskultur som gir topp resultater innen sikkerhet og miljø. Derfor ligger helse, miljø og sikkerhet som et fundament for den daglige driften. Selskapet har ambisiøse driftsmål, men vet at målene ikke kan nås uten sikker drift.

Mer enn noen gang vil selskapet fremme en kultur som tar sikkerheten på alvor i alt som blir gjort, gjennom å iverksette null-filosofien for å eliminere uønskede hendelser. Null-filosofien har null skader og kritiske hendelser som mål. Holdninger står sentralt i sikkerhetsopplæringen, slik at alle tar ansvar for egen og kollegers sikkerhet.


 

Arbeid med gyldig arbeidstillatelse når det er påkrevd Innhent godkjenning før du går inn i lukkede områder
Beskytt deg mot fall ved arbeid i høyden​​
​Følg reglene for "Sikre løfteoperasjoner" og gå ikke under
hengende last
 
​Bekreft at systemet eller utstyret du skal jobbe på er frakoblet eller isolert, før arbeidet begynner Innhent godkjenning før du starter graving eller annet arbeid som kan forårsake grunnforstyrrelser​ ​Innhent godkjenning før du forbikobler, frakobler eller deaktiverer sikkerhetsutstyr eller systemer

​Bruk bilbelte, respekter fartsgrenser og bruk ikke mobilenheter mens du kjører