ConocoPhillips Norge

Sponsing og samarbeid

/PublishingImages/SMID_048_Oljemuseum_Banner-Hero.jpg

ConocoPhillips har gjennom virksomheten i Norge som målsetting å være en betydelig bidragsyter til det norske samfunnet. Først og fremst kommer bidragene fra en ansvarlig, sikker og god forvaltning av vår olje- og gassportefølje. I tillegg bidrar vi ved å støtte kultur-, idretts- og ungdomsarbeid, som er viktige byggesteiner i lokalmiljøene.

Vi har en rekke samarbeidsavtaler innen idrett, kultur og organisasjonsliv lokalt, regionalt og nasjonalt.

Arctic Frontiers

Arctic Frontiers i Tromsø har etablert seg som en svært viktig møteplass for diskusjon av geopolitiske og vitenskapelige spørsmål knyttet til Arktis. At konferansen har fått sitt storpolitiske gjennombrudd, vises blant annet i den internasjonale interessen, som har vokst til over 1000 deltakere fra nærmere 30 nasjoner. To dager settes av til politiske innspill og diskusjoner, mens de tre siste dagene tilgodeser internasjonal og nasjonal forsking på områdene miljø, klima og urbefolkning. Konferansen finner sted i slutten av januar hvert år.

ConocoPhillips var en av initiativtakerne til Arctic Frontiers og har vært en aktiv medspiller og hovedsponsor siden starten i 2007.

En betydelig andel av ConocoPhillips’ produksjon på verdensbasis skjer i områder nord for polarsirkelen, og selskapet har erfaring fra arktisk drift siden 1965.

ConocoPhillips har en betydelig portefølje av forskningsprosjekter knyttet til arktis. Arctic approach gir en kort oversikt over mange av dem.