ConocoPhillips Norge

Sponsing og samarbeid

/PublishingImages/SMID_048_Oljemuseum_Banner-Hero.jpg

ConocoPhillips har gjennom virksomheten i Norge som målsetting å være en betydelig bidragsyter til det norske samfunnet. Først og fremst kommer bidragene fra en ansvarlig, sikker og god forvaltning av vår olje- og gassportefølje. I tillegg bidrar vi ved å støtte kultur-, idretts- og ungdomsarbeid, som er viktige byggesteiner i lokalmiljøene.

Vi har en rekke samarbeidsavtaler innen idrett, kultur og organisasjonsliv lokalt, regionalt og nasjonalt.

Engasjement på Svalbard


Det arktiske marinlaboratoriet i Ny-Ålesund på Svalbard er en internasjonal naturvitenskapelig forskningsstasjon som tilbyr fasiliteter for et bredt spekter av arktisk forskning. Forskningen herfra omfatter utfordringer knyttet til isbevegelser, havstrømmer, vindretninger og andre forhold som påvirker drift og miljøhensyn i arktiske områder.

ConocoPhillips bidro til finansieringen av laboratoriet, som kom i drift i 2005.

ConocoPhillips har også vært bidragsyter og støttespiller i forbindelse med rehabiliteringen av Roald Amundsen-villaen i Ny-Ålesund. Villaen ble oppført i 1918 og er eneste huset i jugendstil i Ny-Ålesund. Roald Amundsen og hans ekspedisjonsdeltakere brukte villaen i 1925-1926. Etter ønske fra Riksantikvaren og Kings Bay, som er eier, er villaen nå tilbakeført til slik den var i Amundsens tid.

Universitetssenteret på Svalbard  (UNIS) er verdens nordligste utdanningsinstitusjon og holder til i Longyearbyen på 78 grader nord. UNIS ble etablert i 1993 for å gi universitetsutdanning i arktiske studier, utføre forskning og etablere Svalbard som en internasjonal forskningsarena. ConocoPhillips har samarbeidet med UNIS gjennom en rekke forskningsprosjekter og bidratt til å befeste UNIS’ posisjon.

 

Les mer