ConocoPhillips Norge

Sponsing og samarbeid

/PublishingImages/SMID_048_Oljemuseum_Banner-Hero.jpg

ConocoPhillips har gjennom virksomheten i Norge som målsetting å være en betydelig bidragsyter til det norske samfunnet. Først og fremst kommer bidragene fra en ansvarlig, sikker og god forvaltning av vår olje- og gassportefølje. I tillegg bidrar vi ved å støtte kultur-, idretts- og ungdomsarbeid, som er viktige byggesteiner i lokalmiljøene.

Vi har en rekke samarbeidsavtaler innen idrett, kultur og organisasjonsliv lokalt, regionalt og nasjonalt.

Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum i Oslo har status som nasjonalmuseum for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Over halvparten av de besøkende per år er barn og unge. Museet ble stiftet i 1914.

ConocoPhillips er ett av selskapene som i regi av bransjeforeningen Norsk olje og gass støtter utarbeidelsen av en ny permanent oljeutstilling på Norsk Teknisk Museum. Vi har også tidligere samarbeidet med Norsk Teknisk Museum om en temporær utstilling. 

Les mer