ConocoPhillips Norge

Sponsing og samarbeid

/PublishingImages/SMID_048_Oljemuseum_Banner-Hero.jpg

ConocoPhillips har gjennom virksomheten i Norge som målsetting å være en betydelig bidragsyter til det norske samfunnet. Først og fremst kommer bidragene fra en ansvarlig, sikker og god forvaltning av vår olje- og gassportefølje. I tillegg bidrar vi ved å støtte kultur-, idretts- og ungdomsarbeid, som er viktige byggesteiner i lokalmiljøene.

 

Andre typer samarbeid

Skolesamarbeid

ConocoPhillips har i en årrekke hatt et partnerskapssamarbeid med Sandnes videregående skole. Hensikten er å gi realfagselever innsikt i arbeids- og næringsliv og å bedre grunnlaget deres for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg. Som en del av samarbeidet kommer elevene til ConocoPhillips, der de lærer om hvordan selskapets geopersonell arbeider, hvilke verktøyer de bruker, osv. Elevene får også møte nyutdannede ‘graduates’ og høre om deres utdanningsvalg og erfaringer.