ConocoPhillips Norge

Bærekraftig utvikling

Sustainable Development Banner Image
ConocoPhillips Norge følger konsernets forpliktelser innen bærekraftig utvikling. Dette innebærer blant annet at selskapet i forkant av viktige beslutninger gjennomgår relevante temaer som for eksempel sikkerhet og risiko, klima og miljø, biologisk mangfold, dialog med interessegrupper, etikk og samfunnsansvar, så vel som økonomisk bærekraft.