ConocoPhillips Norge
/PublishingImages//SMID_157_Spirit_Values_Norwegian_Hero-Banner.jpg

Ordene som utgjør SPIRIT-begrepet er ikke spesielle for vårt selskap. Men kombinasjonen av ordene og selve begrepet tilhører bare ConocoPhillips. SPIRIT-verdiene går ut over alle språk og steder. De er globale, akkurat som selskapet vårt.

Sikkerhet

Vi utøver vår virksomhet sikkert og forsvarlig.