ConocoPhillips Norge

Ordene som utgjør SPIRIT-begrepet er ikke spesielle for vårt selskap. Men kombinasjonen av ordene og selve begrepet tilhører bare ConocoPhillips. SPIRIT-verdiene går ut over alle språk og steder. De er globale, akkurat som selskapet vårt.

Rettskaffenhet og ansvar

Vi tar ansvar for våre handlinger. Vi er en avholdt samfunnsborger på de steder vi driver virksomhet.