ConocoPhillips har valgt EPIM JQS som prekvalifiseringssystem

ConocoPhillips har valgt EPIM JQS som prekvalifiseringssystem   Selskapet har i likhet med andre operatører på norsk sokkel valgt International Oil and Gas Producers’ retningslinje IOGP 423 - HSE management guidelines for working together in a contract environment som basis for leverandørenes HMS egen-evaluering i EPIM JQS.  

Norske operatørselskaper, leverandører og arbeidstakerorganisasjon har samarbeidet om å utarbeide en ny NORSOK S-WA-006 for kvalifisering av leverandører. Det har vært en konsensus-basert prosess for utarbeiding av denne veiledningen for tilpasning av IOGP 423 til norske forhold.  

EPIM JQS ble tilgjengeliggjort for bruk 1.oktober, og operatørers bruk av Achilles JQS vil opphøre 31.desember 2018. Aktuelle brukere av EPIM JQS i ConocoPhillips kan henvende seg til Kristin Tøkje og Monika Latacz-Okagu for å få nødvendig tilgang og veiledning til systemet.

Les brev til ConocoPhillips’ leverandører