Eldfisk er det nest største av tre produserende felter i Ekofisk-området og blant de største på norsk sokkel. Feltet ligger i blokk 2/7, cirka 16 kilometer sør for Ekofisk, ikke langt fra britisk og dansk sokkel. Havdybden i området er i underkant av 70 meter.

Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) som ligger på 2700-2900 meters dybde. Eldfisk-feltet omfattes av utvinningstillatelse 018. ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 35,11 prosent.

Eldfisk er bygd ut med totalt fem plattformer. Fire av dem er bundet sammen med gangbroer (Eldfisk-senteret), mens den femte, Eldfisk 2/7 B er lokalisert cirka seks kilometer nordvest for Eldfisk-senteret.

Eldfisk II-prosjektet vil bidra til å forlenge feltets levetid fram mot 2050. Les mer i denne brosjyren.