En 443 kilometer lang rørledning fører gassen til Emden i Tyskland, og en 354 kilometer lang oljerørledning fører olje og våtgass til Teesside på østkysten av Storbritannia.  

Teesside-terminalen

ConocoPhillips er operatør for og driver Teesside-terminalen. Terminalen begynte å ta i mot olje så tidlig som i 1975, mens hovedprosessanlegget sto ferdig i 1979. Anlegget var opprinnelig designet for å kunne ta i mot, behandle, lagre og skipe ut én million fat råolje per dag. Terminalen fraksjonerer også våtgass i etan, propan og butan. Virksomheten omfatter både prosess- og tanklasteanlegg, som ligger på et 115 mål stort område i Seal Sands, ved munningen av elven Tees.

Råolje og våtgass fra det ConocoPhillips--opererte  Ekofisk-området leveres til Teesside, som også tar i mot leveranser fra tredjeparter i  den norske og britiske del av Nordsjøen.

Anlegget består av stabiliseringsanlegg, våtgassanlegg, hjelpesystemer, lagringstanker for råolje og våtgass og en utskipingshavn. Olje og våtgass fra Norpipe-rørledningen skilles for å redusere damptrykket i råoljen i stabiliseringsprosessen. Deretter lagres den stabiliserte råoljen, klar for utskiping, på tankanlegget, som består av ni lagringstanker. Tankene tar 750.000 fat hver. Våtgassen blir separert i metan, etan, propan, normalbutan og isobutan i våtgassanlegget. Metanen brukes som drivstoff for anlegget.  Etan og butan blir avkjølt til flytende tilstand og oppbevart nedkjølt i store isolerte tanker før utskiping. Propan lastes direkte til skip, men i løpet av 2019 vil en eksportrørlinje være tilgjengelig. Etter planen vil en nytt lagrinsanlegg for lasting til skip bli tilgjegelig i 2020.. 

En av grunnene til at Teesside ble valgt som ilandføringssted for Ekofisk, var at stedet er godt egnet for et anlegg med dypvannskai. Terminalen har fire kaier (tre for tiden i drift) for råolje, der ett anlegg også benyttes for våtgass-produkter og tre dedikerte kaier kaier for våtgass-produkter. Råoljekaiene kan ta imot skip på opptil 150.000 tonn dødvekt, mens to av våtgass-kaiene kan ta imot skip med en kapasitet på opptil 60.000 kubikkmeter for noen produkter. 

Omlegging i gassdistribusjonen

Fram til omleggingen av gassdistribusjonssystemet som trådte i kraft 1. januar 2003, var det Norpipe a.s som eide gassrørledningen fra Ekofisk til Emden i Tyskland , og Norsea Gas A/S som eide mottaksanlegget i Emden. ConocoPhillips var før omleggingen operatør for gassrørledningen og terminalen i Emden. Nå er operatøransvaret både for rørledning og terminal overført til det statlig eide Gassco.  En ny mottksterminal ble innviet i mai 2016.