Tor 2/4 E er en kombinert bolig- produksjons- og prosessplattform som ble installert i 1975. Boligmodulen ble skiftet ut i 1982 og har 92 senger.

Feltet er hovedsakelig i blokk 2/4 i utvinningstillatelse 018, men en mindre del strekker seg over i blokk 2/5 i utvinningstillatelse 006. Reservoaret ligger på cirka 3200 meters dybde. ConocoPhillips er operatør med en eierandel på 30,66 prosent.

For pressefoto klikk her.