Teknologi og teknologiutvikling står sentralt - men er ikke et mål i seg selv. Teknologi, i form av avansert it-utstyr, fiberoptiske kabler og ulike programvarer m.m. er med på å muliggjøre og legge til rette for å kunne produsere olje og gass sikkert, effektiv og kostnadsoptimalt. IO bidrar til økt verdiskaping.

I 2002 åpnet boresenteret (ODC - Onshore drilling centre) ved kontoret i Tananger som det aller første i sitt slag. Det var også starten for en storstilt satsing på integrerte operasjoner og utviklingen av vår driftsmodell.

 ConocoPhillips arbeider videre med kontinuerlig forbedring av driftssenteret ved kontoret i Tananger.  Arbeidet foregår innen ulike felt som spenner fra produksjon, driftsoptimalisering, brønnovervåking og telekommunikasjon til HMS. Her, styres, overvåkes, planlegges og optimaliseres aktiviteter og prosesser knyttet til drift og vedlikehold samt nye prosjekter. 

SE VIDEO OM DRIFTSSENTRENE