Heidrun

 

Heidrun-feltet ligger på Haltenbanken utenfor Midt-Norge.
Oljen fra feltet blir overført til tankskip og i hovedsak skipet til Statoils terminal på Mongstad i Hordaland. Gass fra Heidrun transporteres i egen rørledning til Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og i Åsgård Transport til Kårstø nord for Stavanger.

Produksjon av olje og gass fra Heidrun-feltet startet i 1995. Equinor har vært operatør og hatt driftsansvar for feltet siden da.

Feltet ble imidlertid funnet av Conoco i 1985, og Conoco hadde operatøransvaret under feltutbyggingen. Feltet ble bygd ut med en strekkstagplattform i betong på 350 meters havdyp.

ConocoPhillips' eierandel i Heidrun er 24,08 prosent.

Les mer

Alvheim

Alvheim-feltet ligger i Nordsjøen, cirka 224 kilometer vest for Haugesund, og kom i produksjon i 2008.

Feltet er bygd ut med et produksjonsskip, Alvheim FPSO, som samler produksjon fra havbunnsbrønner. Havdybden er 120-130 meter.

Gassen blir transportert til St. Fergus i Storbritannia gjennom rørsystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE), mens oljen eksporteres via skytteltankere.

Aker BP er operatør for Alvheim. ConocoPhillips' eierandel er 20 prosent.

Les mer

Visund

Visund-feltet ligger i Tampen-området, og det kom i produksjon i 1999.

ConocoPhillips’ andel i Visund er 9,1 prosent. Equinor er operatør for feltet, som er bygd ut med en flytende produksjonsinnretning.

Oljen transporteres i rørledning til Gullfaks for lagring og transport. I 2005 startet produksjon av gass som blir eksportert fra Visund til kontinentet. 

Les mer

Grane

Grane ligger cirka 185 kilometer vest for Haugesund. Havdypet
i området er 127 meter. Equinor er operatør for Grane. ConocoPhillips har 6,17 prosents andel i feltet, som er det første feltet på sokkelen som produserer tung råolje.

Les mer

Oseberg og satellittene

Oseberg ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og er et oljefelt med overliggende gasskappe. Havdybden er cirka 100 meter.

Feltet ble funnet i 1979 og ble bygget ut i flere faser. Første oljeproduksjon fra feltet startet i 1988, mens gasseksporten fra Oseberg kom i gang i 2000.

ConocoPhillips har 2,4 prosent andel i alle Oseberg-lisensene. Equinor har også eierskap i Oseberg Transportsystem, som transporterer olje fra Oseberg-området til Sture-terminalen i Hordaland. Fra terminalen blir råoljen utskipet over havn.

Les mer

Troll

Troll-feltet ligger i nordre del av Nordsjøen, cirka 65 kilometer utenfor kysten av Kollsnes i Hordaland. Equinor er operatør for feltet, og ConocoPhillips har en eierandel på 1,62 prosent i Troll Unit.

Troll er det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen. Gassen fra feltet blir behandlet ved prosessanleggene på Kollsnes. Troll er også ett av de største oljefeltene på norsk sokkel.

Les mer

Aasta Hansteen

Gassfeltet Aasta Hansteen ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 300 kilometer utenfor kysten av Nordland. Vanndybden i området er rundt 1300 meter. Reservoaret inneholder gass i sandstein av kritt-alder på om lag 3000 meters dyp. Aasta Hansteen omfatter tre separate funn; Luva, Haklang og Snefrid Sør.

Feltet startet produksjonen i desember i 2018. Det er bygget ut med en 339 meter høy Spar-plattform (en flytende installasjon med et vertikalt sylindrisk skrog som er forankret til havbunnen med ankerliner) og to bunnrammer med totalt åtte brønnslisser.

Gassen fra Aasta Hansteen transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen i Møre og Romsdal, mens produsert kondensat lastes på tankskip og fraktes til markedet.

ConocoPhillips har en eierandel på 10 prosent i Aasta Hansteen. Equinor er operatør for utvinningstillatelsen (PL218), og har en eierandel på 51 prosent. Øvrige rettighetshavere er Wintershall (24 prosent) og OMV (15 prosent).  


Polarled
Den 482 kilometer lange rørledningen Polarled knytter Aasta Hansteen-feltet til prosessanlegget i Nyhamna. Rørledningen har en diameter på 36 tommer i diameter, og kapasiteten er opp til 70 millioner standard kubikkmeter gass per dag (MSm3/d).

ConocoPhillips er en av flere rettighetshavere i rørledningen og prosessanlegget, med en eierandel på henholdsvis 4,5 og 1,7 prosent.