Utvinningstillatelsen ligger i blokk 2/4 på norsk sokkel. Havdybden i området er mellom 70 og 80 meter.

ConocoPhillips Skandinavia AS er operatør for Ekofisk-området med en eierandel på 35,11 %. Øvrige rettighetshavere er Total E&P Norge AS (39,90 %), Vår Energi AS (12,39 %), Equinor Energy AS (7,60 %) og Petoro AS (5,00 %).

Det totale antall bemannede og ubemannede installasjoner som har vært i drift i Ekofisk-området, er nærmere 30. Den eldste er fra 1973, den nyeste ble satt i drift i 2015. Flere av installasjonene står i dag ’kalde’, det vil si at de ikke lenger er i bruk, og mange er fjernet. Samtidig er det investert i videreutvikling av feltene - for de neste 40 årene.

Les mer