I tillegg til ConocoPhillips' egen produksjon fra Ekofisk, transporterer rørledningene gass og olje fra andre nærliggende felt på norsk og britisk sokkel. De tre produsrende feltene i Ekofisk-området er knyttet sammen med rørledninger. Til sammen utgjør de rundt 1400 kilometer med rørledninger langs havbunnen i området.

Oljerørledningen til Teesside

Oljerørledningen mellom Ekofisk og mottaksterminalen i Teesside, Storbritannia, kom i drift i oktober 1975. Olje og våtgass gis trykk av pumper før den starter reisen gjennom ledningen. Opprinnelig var det to pumpestasjoner underveis på rørledningen for å vedlikeholde trykket (37/4 A og 36/22 A), men disse er nå frakoblet og fjernet.

I tillegg til olje og våtgass fra Ekofisk-området, blir olje fra J-blokken og feltene Valhall, Hod, Ula, Gyda, Tambar, Blane, Fulmar, Halley, Flyndre og Stella transportert til Teesside. Ved å transportere olje for andre produsenter, utnyttes rørledningen i størst mulig grad og bidrar dermed til økt verdiskaping. Kapasiteten i rørledningen er cirka 830.000 fat olje per døgn.

På britisk side av delelinjen i Nordsjøen er det montert inn en Y-kopling, hvor en 24 tommer tykk ledning knytter seg til oljerørledningen. Her blir flere britiske felt knyttet til, blant andre de ConocoPhillips-opererte J-blokk-feltene, det Mærsk-opererte Janice-feltet og det Talisman-opererte Fulmar-feltet.

Rørledningen eies av Norpipe Oil AS. ConocoPhillips er operatør for driften av ledningen og har en eierandel på 35,05 prosent.

Gassdistribusjonen

Det statlig eide Gassco er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk sokkel til land lenger sør i Europa og Storbritannia. Det omfatter blant annet operatøransvar for gassrørledningen fra Norpipes Y-kopling, som er koplet på rørledningen cirka 10 kilometer sør for Ekofisk. Gassco er også operatør for Emden-terminalen.

Fram til omleggingen av gassdistribusjonssystemet 1. januar 2003, var Norpipe a.s. eier av gassrørledningen, mens Norsea Gas A/S var eier av terminalen i Emden. ConocoPhillips hadde operatøransvaret for rørledningen, terminalen og de to kompressorplattformene B-11 og H-7. H-7 ble frakoplet rørledningen og avmannet i 2007. I 2013 ble den fjernet.

Rørledningen ble lagt i omløp rundt B-11 sommeren 2013, og installasjonen ble fjernet i 2015.

Infrastrukturen forbundet med gasstransporten fra norsk sokkel ble fra 1. januar 2003 samlet i selskapet Gassled.