ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass. Produksjonen startet i 1971.

Ekofisk-senteret

Ekofisk-senteret omfatter alle installasjonene som er knyttet sammen med gangbroer på det sentrale Ekofisk-feltet. I 2014 gjelder dette ni plattformer pluss brostøtter. De nyeste plattformene er brønnhodeplattformen 2/4 Z og feltsenter- og boligplattformen 2/4 L som kom på plass i 2013.Siden utbyggingen startet tidlig på 1970-tallet, har dette vært et feltsenter og et knutepunkt for produksjonen fra Ekofisk-feltet og fra de øvrige feltene i Ekofisk-området. I tillegg har produksjon fra andre felt i området blitt - og blir - transportert via Ekofisk-senteret og videre til mottaksterminalene i Emden, Tyskland (gass) og Teesside, Storbritannia (olje).

Ekofisk-senteret er bygd ut i faser og er blitt oppgradert og modernisert i flere omganger. Den siste tilveksten, Ekofisk Sør-utbyggingen, ble satt i drift i 2013. Ekofisk Sør-prosjektet består av brønnhodeplattformen 2/4 Z og havbunnsenheten 2/4 VB.

For pressefoto klikk her.