Norge

Samspill er vårt fortrinn.

News & Media

View All News & Media

Ekofisk

Alt om Ekofisk, Norges første store oljefunn, og vår historie i landet.

Karriere

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete-og produksjonsselskap basert på produksjon og påviste reserver, med olje og naturgass operasjoner og aktiviteter på nesten alle kontinenter.

få mer informasjon
få mer informasjon

integrerte operasjoner

Vår driftsmodell kjennetegnes først og fremst av resultatene som oppnås gjennom integrering av mennesker gjennom interaksjon og arbeidsprosesser aktivert av teknologi.

få mer informasjon
få mer informasjon