ConocoPhillips Norge

Ekofisk

/PublishingImages/SMID_007_Workers_at_Ekofisk_Hero-Banner.jpg

Ekofisk-feltet er Norges første produserende felt og også ett av de største på norsk sokkel. Reservoaret består av krittbergarter (kalkstein) med en oljekolonne som er 300 meter høg. Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass.

Produksjonen startet i 1971. Utbyggingsprosjektet Ekofisk Sør bidrar til å forlenge feltets levetid fram mot 2050.​

Ekofisk 2/4 A

Ekofisk 2/4 A er en produksjonsplattform som er lokalisert 3,1 kilometer sør for Ekofisk-senteret.

Ekofisk 2/4 A var den første permanente plattformen i produksjon i Ekofisk-området – og på norsk sokkel. Den første oljeproduksjonen fra brønn A-13 startet 25. april 1974.

Plattformen ble permanent stengt ned i september 2013. Arbeidet med permanent plugging av brønner startet i 2014.

Les nyhetsartikkel: Ekofisk 2/4 A - en epoke er over

For pressefoto klikk her.