Hvem vi er

Pioneren på norsk sokkel

 

Sterk posisjon på norsk sokkel

ConocoPhillips har en sterk posisjon i store felt på norsk sokkel. Selskapet er operatør for feltene i Ekofisk-området, som er bærebjelken i selskapets aktiviteter i Norge. Eierandelen er 35,112 prosent i feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla og 30,658 prosent i Tor-feltet.

Selskapet har også eierandeler i felter der andre selskaper er operatør, blant annet feltene Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll, Aasta Hansteen og Alvheim. 

ConocoPhillips globalt

ConocoPhillips er et av verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap (E&P-selskap), basert på påviste reserver og produksjon av olje og gass.

ConocoPhillips har hovedkontor i Houston, Texas. Selskapet har virksomhet i 17 land og rundt 10.000 ansatte.

Les mer på ConocoPhillips.com.