Her er høydepunkter fra historien til ConocoPhillips Norge.

Her er høydepunkter fra historien til ConocoPhillips Norge.

Før 1970

1875

The Continental Oil Company (Conoco) ble grunnlagt i Ogden, Utah

1917

Phillips Petroleum ble grunnlagt i Bartlesville, Oklahoma

1962

Phillips Petroleum søker om olje- og gasskonsesjoner på det som skal bli norsk sokkel

1965

De første konsesjonsrundene på norsk sokkel lyses ut

1968

Phillips Petroleum gjør sitt første funn på norsk sokkel, blokk 7/11 Cod

1969

Ekofisk-funnet!

1970 - 1979

1970

Conoco får sin første produksjonslisens på norsk sokkel

1971

Statsminister Trygve Bratteli åpner formelt produksjonen på Ekofisk fra Gulftide

1973

Selskapets kontor og base-/kaianlegg i Tananger utenfor Stavanger tas i bruk.

1974

Conoco oppnår en betydelig andel i Statfjordfeltet

1975

Den første råolje transporteres i rørledning til Teesside-terminalen i Storbritannia

1977

Gassterminalen i Emden i Tyskland blir åpnet

1977

Utblåsningen på Ekofisk 2/4 B (Bravo-utblåsningen)

1979

Eldfisk-feltet starter produksjonen

1980 - 1989

1980

Alexander- L. Kielland-ulykken

1984

Innsynking av havbunnen på Ekofisk blir avdekket

1985

Conoco finner Heidrun-feltet

1987

Vanninnsprøytingen fra plattformen 2/4 K starter opp

1987

Ekofisk-senteret jekkes opp seks meter

1990 - 1999

1993

Embla-feltet settes i produksjon

1995

Heidrun starter produksjonen

1998

Ekofisk II. Plattformen Ekofisk 2/4 J starter opp.
Feltene Veste-Ekofisk, Edda, Albuskjell og Cod
stenger

2000 - 2009

2001

Conoco og Phillips Petroleum annonserer fusjon mellom de to selskapene

2002

ConocoPhillips etableres, med hovedkontor i Houston - og norsk hovedkontor i Tananger

 

2002

Det først senteret for integrerte operasjoner- boresenteret på land - åpner i Tananger

 

2006

Fjerning av Ekofisk I er i gang- lette strukturer fra Edda fjernes. 

2009

Norge feier at det er 40 år siden Ekofisk-funnet

2010 -

2011

Stortinget godkjenner de to store utbyggingsprosjektene Ekofisk Sør og Eldfisk II

2012

Det integrerte energiselskapet skiller ut virksomheten i to uavhengige selskaper, oppstrømselskapet ConocoPhillips og nedstrømselskapet Phillips 66

2013

Utbyggingsprosjekt Ekofisk Sør fullføres med oppstart fra brønnhodeplattformen Ekofisk 2/4 Z og havbunnsinstallasjonen for vanninnsprøyting 2/4 VB

 

2015

Utbyggingsprosjekt Eldfisk II fullføres med oppstart fra den nye integrerte plattformen Eldfisk 2/7 S på Eldfisk-senteret