May 8, 2020 

Information about Covid-19 and offshore travel to fixed installations and mobile drilling rigs:
If any of the following conditions apply to a person employed by one of our suppliers, the employee must not travel offshore:

1. The employee has been diagnosed with Covid-19 disease. The employee must not travel offshore until fully recovered and having been free of all symptoms for at least 7 days.

2.  The employee has been in close contact with anyone with a confirmed Covid-19 infection. Even if the employee is completely symptom-free, the employee must not travel offshore until 10 days have passed after such contact.

3.  The employee has been in close contact with someone who likely suffers from Covid-19. Even if completely symptom-free, the employee must not travel offshore until 10 days have passed after such contact.

  4.  The employee has been in close contact with suspected Covid-19 infected persons (where a doctor is said to have examined the person concerned and suspected Covid-19 disease). Even if completely symptom-free, the employee must not travel offshore until 10 days have passed after such contact.

5.  Anyone with symptoms of respiratory inflammation or illness - such as colds, sore throat, mild cough or shortness of breath - or other symptoms, such as fever, abdominal pain, diarrhea, impaired sense of taste and smell, muscle pain or general malaise, must not travel offshore until they have been without symptoms for at least 24 hours.

6.  If the employee has been outside Norway during the last 10 days, offshore travel can only occur upon confirmation of exemption under the quarantine restrictions.14. april 2020:

 Quarantine upon arrival in Norway from abroad

All contractors and suppliers having personnel who are due to visit or work on our installations in the Ekofisk area (Ekofisk, Eldfisk, Tor, and Embla – but not including EkoA) must comply with a 14-day quarantine requirement in respect of personnel arriving in Norway from abroad, including from Sweden and Finland.  Only personnel defined as critical for ongoing operations may be exempt from this requirement.  Any such exemption requires approval by ConocoPhillips.

6. april 2020:

Til alle våre leverandører som har ansatte som reiser til installasjoner i Ekofisk-området,

Ved våre installasjoner offshore jobber vi tett sammen, og smitte har et potensial for å spre seg raskt. Derfor har vi etablert flere proaktive tiltak for å forhindre at COVID-19 kommer til en av våre installasjoner. Vi har til dags dato ikke registrert noen som er bekreftet smittet offshore. Uavhengig av tiltakene som er etablert, ligger den viktigste barrieren for spredning av COVID-19 hos hver og en av oss.

Vi ber om at dere anmoder alle deres ansatte som skal reise til ConocoPhillips installasjoner på Ekofisk, Eldfisk, Tor eller Embla om å følge retningslinjene under de siste 7 dager før utreise. Anmodningen gjelder for alle som skal besøke eller arbeide på en av våre plattformer (med unntak av EkoA), eller innleide flyttbare boreinnretninger.  

 

Tiltak før utreise offshore:

  • Vær nøye med håndvask etter å ha hatt kontakt med gjenstander/overflater som potensielt kan være en smittekilde 
  • Unngå besøk og kontakt med andre utenfor familien som du daglig omgås
  • Vær spesielt oppmerksom på symptomer som feber, hoste, sår hals og/eller problemer med å puste, både hos deg selv og familien som du daglig omgås
  •  Unngå områder hvor det kan være utfordrende å holde trygg avstand til andre (f.eks. butikker, kafeer, turområde med mye mennesker, etc.) 
  •  Symptomene på Covid-19 infeksjon kan være diffuse i startfasen. Vi oppfordrer derfor alle om å måle temperaturen for å forsikre dere om at dere er feberfrie før dere reiser til heliporten.

 

March 16: Letter to suppliers - Norway and Teesside guidelines

16. mars 2020
Koronavirus/Covid-19-infeksjon: Oppdaterte retningslinjer

Fra og med 17. mars blir det karanteneplikt for alle som ankommer Norge med unntak for personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.

Det betyr at ingen som har vært i utlandet (utenfor Sverige eller Finland ifm. reise mellom bolig og arbeidssted), kan reise offshore de første 14 dagene etter ankomst til Norge, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Personell som allerede er på våre installasjoner offshore er gjenstand for individuell vurdering som følge av stadig nye karanteneendringer. 

13. mars 2020
Koronavirus/Covid-19-infeksjon: Oppdaterte retningslinjer

Alle som kommer fra reiser utenom Norden skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. Februar.

Ansatte og kontraktører som har vært i kontakt med noen som er diagnostisert med Covid-19-infeksjon skal ikke reise offshore de første 14 dager etter de har hatt slik kontakt. Ansatte og kontraktører, som har vært utenfor Norden, eller har vært i kontakt med Covid-19-smittet person, skal følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre respirasjonssymptomer) i 21 dager etter hjemkomst. Hvis symptomer oppstår, bør du kontakte fastlegen din (per telefon) og informere om dine symptomer og reisehistorie.

 

 

11. mars, 2020

Korona-virus/Covid-19: Nye tiltak i Tananger

ConocoPhillips innfører nye tiltak ved kontorbygget og basen i Tananger fra onsdag 11. mars. Dette gjelder også for leverandører av varer og tjenester.
Å hindre smitte av viruset blant ConocoPhillips’ medarbeidere, er selskapets mål for å beskytte mot virus-epidemien. Derfor innfører vi forsterkede barrierer med restriksjoner på møtevirksomhet, reiser og gir pålegg om hyppig håndvask og forsterket hygiene.  

Følgende gjelder fra onsdag 11. mars:
1. Er du forkjølet, hoster, har feber eller andre influensalignende symptomer, skal du holde deg hjemme selv om du i en normalsituasjon ville gått på jobb. 
2. Har du underliggende, kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon) bør du søke råd hos helsetjenesten og jobbe hjemmefra.
3. Fra mandag 16. mars tilbys matpakker, juice/melk og frukt fra kantinen. Dagens ordning med selvbetjening opphører inntil videre. Spiseområdet i kantinen er fortsatt åpent, men med redusert setekapasitet.
4. Møter med eksterne deltagere skal så langt som mulig gjennomføres på video/skype.
5. Det settes en maksgrense for antall deltagere i interne møterom likt møteromkapasiteten. Hvert møterom har et antall stoler tilpasset møtebordet og antall deltakere skal tilpasses møterommet, dvs. en skal unngå å ta inn ekstra stoler eller stå langs veggene.
6. Alle må bidra til å redusere besøk utenfra til et absolutt minimum.
7. Vi ber om at det ikke tas med private gjester til bygget.
8. Det oppfordres til mer aktiv bruk av hjemmekontor. Avdelingsleder vurderer hva som er formålstjenlig og praktisk gjennomførbart.
9. Trimrom, svømmehall og badstu stenges inntil videre. Garderober og dusjer er fortsatt åpne for dem som sykler, jogger eller går til jobb.
10. Personer i hjemmekarantene må sette seg inn i karantenereglene og overholde disse.
11. Sjekk intranettet ‘The Mark’ og www.conocophillips.no/vendor ofte. Situasjonen er omskiftelig og det legges ut ny informasjon forløpende.  

For øvrig vises det til råd fra Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ (ekstern lenke)  

 

9 March 2020:

Coronavirus: Updated guidelines – Norway and the UK

The health and well-being of our workforce and families are always our primary concern. It is a personal responsibility to take actions and precautions to minimize health risks to oneself, co-workers and family. A coronavirus employee resource site is established with information. A dedicated local task-force is continuously monitoring the outbreak and suggests appropriate actions for Norway and the UK. The most recent guidelines per 9 March are:
Employees and contractors who have visited any of the countries with ongoing coronavirus transmission listed below, are asked to stay home for 14 days after arrival. 

The list of countries has recently been expanded to include the following: 
China (including Hong Kong and Macau)
Italy (whole country)
Iran
South Korea
Singapore
Japan
Austria

Employees and contractors who have been in contact with someone who has been diagnosed with the Covid-19 infection, shall not travel offshore for the first 14 days after having had such contact.

Employees and contractors who have visited one or more of these countries. or have been in contact with Covid-19 infected person, should observe signs of respiratory infection (fever, cough and other respiratory symptoms) for 21 days after their arrival. If symptoms occur, you should contact your doctor (by phone) and inform of your symptoms and travel history.

-----------------------------------------------

 

 

 

HELPDESK FOR FAKTURA

E-post
invoice.helpdesk
@conocophillips.com

Telefon
+47 52024062​

​​Vi verdsetter våre relasjoner med leverandører som utviser høy standard for etisk forretningsdrift og samarbeider med oss for å møte våre krav til leveranser av utstyr og tjenester. 

For å bli kjent med våre vilkår og betingelser som en nåværende eller potensiell framtidig leverandør, besøk sidene Innkjøpsordrevilkår og betingelser for varer og tjenester eller HMS, etikk og andre retningslinjer.​​​