40 år siden Alexander L. Kielland-katastrofen

Fem utvinningstillatelser tildelt ConocoPhillips

Tor II-utbygging er godkjent av Olje- og energidepartementet

50 års verdiskapning fra Ekofisk

Tor II - Plan for utbygging og drift overleveres Olje- og energidepartementet

Industriminne Ekofisk oppdateres til 50-årsmarkering

Sommerstudenter i ConocoPhillips 2019

ConocoPhillips har valgt EPIM JQS som prekvalifiseringssystem

ConocoPhillips tilegner seg ytterligere 10,99 prosent i Teesside-terminalen

Kartlegger miljøet i havet