40 år siden Alexander L. Kielland-katastrofen

40 år siden Alexander L. Kielland-katastrofen Den 27. mars 2020, er det 40 år siden 123 menneskeliv gikk tapt i Alexander L. Kielland-tragedien. La oss aldri glemme – og la oss fortsette å forbedre helse og sikkerhetsarbeidet.

- Aldri en ny storulykke er vårt hovedfokus i alle aktiviteter, sier regiondirektør i ConocoPhillips, Terri King. Om kvelden 27. mars 1980 veltet riggen på Edda-feltet, i Ekofisk-området i Nordsjøen. Et av riggens ben ble revet av i høy sjø.

123 menneskeliv gikk tapt i ulykken og 89 overlevde. Ulykken førte til mange forbedringer i sikkerhetsarbeidet og bidro til å heve standarden i den norske petroleumsindustrien.

Den offisielle minnestunden ble preget av koronavirus-utbruddet, men en samling ble gjennomført ved minnesmerket Brutt Lenke i Kvernevik. Norsk oljemuseum har ferdigstilt en utstilling om tragedien, men åpningen er utsatt på grunn av Covid-19. En animert versjon av ulykken sammen med intervju med overlevende er tilgjengelig på Petroleumstilsynets hjemmesider.

ConocoPhillips' regiondirektør for Norge og Nord-Afrika Terri King la ned krans ved Brutt lenke. Bak fra venstre: Ståle Skretting, Ekofisk-komiteen fagforening; Kjell Rune Skjeggestad, HMS-direktør og Jan-Arne Johansen, driftsdirektør i Norge.