Fem utvinningstillatelser tildelt ConocoPhillips

ConocoPhillips er tildelt tre operatørskap og eierandeler i totalt fem utvinningstillatelser i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019 på norsk kontinentalsokkel.

– Vi er tilfreds med resultatet. Tildelingen forsterker vår portefølje i et område der vi allerede har bygget en god leteposisjon, sier letedirektør i ConocoPhillips, Arild Skjervøy.

To av utvinningstillatelsene er lokalisert i Norskehavet (PL 1009 B og PL 1064). Der planlegger vi å bore prospektene Warka og Slagugle mot slutten av 2020. Den tredje opererte lisensen ligger i Nordsjøen (PL 917 B), der vi nylig har gjort to funn (Busta og Enniberg), og vi borer nå Hasselbaink-prospektet.

Olje- og energidepartementet tilbød i alt 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden (TFO 2019) 14. januar 2020. Utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (33), Norskehavet (23) og Barentshavet (13). I alt 28 selskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, ble tilbudt andeler. Tilbudene gis med et forpliktende arbeidsprogram.

Les mer om TFO 2019 ved å klikke her

Noen av medarbeiderne som deltok i TFO-arbeidet. F.v. Colin Hirning, Catherine Baird, Michael Young og letedirektør Arild Skjervøy.