Industriminne Ekofisk oppdateres til 50-årsmarkering

ConocoPhillips har startet arbeidet med oppdatering av nettstedet Industriminne Ekofisk sammen med Norsk oljemuseum. Det oppdaterte nettstedet skal lanseres høsten 2019.

Kulturminne Ekofisk var det første store industriminneprosjektet som Norsk oljemuseum gjennomførte. Prosjektet ble igangsatt som et resultat av avslutningsplanen for Ekofisk i 1999, der Riksantikvaren anmodet om at anlegget måtte dokumenteres før demontering og fjerning. Kulturminne Ekofisk dokumenterer grundig historien for Norges første oljefelt fram til 1998 (kulturminne-ekofisk.no). 

Når dokumentprosjektet nå oppdateres betyr at Norsk Oljemuseum i samarbeid med Nasjonalbiblioteket samler inn de siste 20 års historie gjennom et utvalg av dokumentasjon, som blant annet, bøker og tidsskrifter der feltet er omtalt samt foto, film og intervjuer. – Dette skjer i nært samarbeid med ConocoPhillips, sier Stig S. Kvendseth, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt.

Materialet selskapet deler med Oljemuseet vil bli gjort tilgjengelig på et nytt nettsted som erstatter det gamle.

– Gjennomføringen av prosjektet vil sikre en ansvarlig utvelgelse og deponering av historisk verdifullt materiale som ellers vil kunne gå tapt for ettertiden, sier historiker og seniorforsker Kristin Øye Gjerde. Hun er Oljemuseets prosjektleder for oppdateringen.  

– Vi ser fram til det videre samarbeidet med Norsk Oljemuseum om å oppdatere Industriminne Ekofisk helt fram til vår tid. Dette er viktig del av landets oljehistorie og 50-årsjubileet for Ekofisk-funnet i 1969 er en god anledning for denne oppdateringen, avslutter Stig S. Kvendseth.

Luftfoto av Ekofisk-senteret